mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej KPSW

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Przetarg nieograniczony: DAT-2151-2-2018

18.04.2018, 12:47

Udzielenie przez Wykonawcę licencji na korzystanie z elektronicznych wersji publikacji książkowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ

»»

Zapytanie ofertowe:

16.04.2018, 13:10

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Zakup licencji do narzędzia do badania kompetencji studentów i absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Załącznik 1 - Formularz ofertowy <<<

>>> Załącznik 2 - Wykaz dostaw <<<

>>> Załącznik 3 - Wzór umowy <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

16.04.2018, 12:54

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Przeprowadzenie szkolenia z zakresu motywowania pracowników dla kadry zarządzającej uczelnią (z zapewnieniem noclegów)” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

12.04.2018, 08:32

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zakup gier edukacyjnych zespołowych wspierających rozwój kompetencji społecznych” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

03.04.2018, 13:32

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Przeprowadzenie szkolenia: implementacja i zarządzanie Windows 10” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Zawiadomienie o wyborze oferty <<<

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 139 723
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 06.12.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl