RSS
szukaj
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.08.2019, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: data

konkurs na stanowisko wykładowcy w wymiarze pełnego etatu (2 osoby) w Zakładzie Pielęgniarstwa Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: KPSW

 
REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy
w wymiarze pełnego etatu (2 osoby)
w Zakładzie Pielęgniarstwa
Wydziału Przyrodniczo-Technicznego


DYSCYPLINA NAUKOWA: : medycyna

SŁOWA KLUCZOWE: Podstawy pielęgniarstwa, pielęgniarstwo specjalistyczne, język migowy w pielęgniarstwie i fizjoterapii, umiejętność pracy w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

Warunki konkursu:
1. posiadanie tytułu mgr pielęgniarstwa
2. ukończone szkolenie dydaktyczne w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej
3. staż pracy poza szkolnictwem wyższym w zakładach opieki zdrowotnej.

Wymagane dokumenty:
1. kopia dyplomu magistra pielęgniarstwa
2. CV
3. Zaświadczenie o odbytych szkoleniach
4. list intencyjny oraz podanie o zatrudnienie

Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

Termin składania ofert: do 22.09.2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.09.2019r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Opublikował: Kacper Kaniewski
Publikacja dnia: 07.08.2019
Dokument oglądany razy: 130