mapa strony   |   kontakt   |

Zapytanie ofertowe: DAT-2601-39/18

15.10.2018, 10:46

 „Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby MCSM Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” realizowana w ramach Projektu pn „Wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Zał nr. 1 - Formularz ofertowy <<<

>>> Zał nr. 2 - Arkusz Informacji Technicznej <<<

>>> Wybór oferty <<<

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 119
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 15.10.2018, 10:46
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl