mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej KPSW

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zapytanie ofertowe DAT- 2601-14/19

12.02.2019, 12:06

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Przeprowadzenie szkolenia: zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016" w ramach projektu "Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

>>>Pełna treść zapytania<<<
>>>Zał nr.1 - Formularz ofertowy<<<

»»

Zapytanie ofertowe DAT- 2601-12/19

05.02.2019, 11:48

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Przeprowadzenie szkolenia: wsparcie użytkowników i rozwiązywanie problemów Windows 10" w ramach projektu "Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

>>>Pełna treść zapytania<<<

>>>Zał nr.1 - Formularz ofertowy<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie nr DAT-2601-9/19

17.01.2019, 12:33

„Zakup dietetycznego programu komputerowego DIETA 6.0 dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>>Pełna treść zapytania<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie ofertowe DAT-2601-8/19

16.01.2019, 12:27

 Dostawa analizatora składu ciała wraz z oprogramowaniem dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

>>>Pełna treść zapytania<<<

>>>Zał nr.1 - Oferta<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie ofertowe DAT-2601-7/19

15.01.2019, 13:41

 Usługa konserwacji urządzeń dźwigowych w obiektach Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia<<<

>>> Zał nr 2 - Arkusz kalkulacyjny do oferty <<<

>>> Zał nr 3 - Oferta <<<

>>> Zał nr 4 - Wzór Umowy <<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Rajkowski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 154 827
Opublikował: Marcin Rajkowski
Publikacja dnia: 06.12.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl