RSS
szukaj
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenie Rektora 2021

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego wydziałów 

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik do Zarządzenia nr 2 2021 - Regulamin Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej i. Juliusza Słowackiego.

Zarządzenie nr 3/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 w Karkonoskiej Państwowej Szkole wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów rozpoczynających kształcenie w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 5/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji monitoringu i windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

załącznik do zarządzenia Rektora nr 5/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto."

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 

Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dni 27 styczniu 2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad podnoszenia i dofinansowania kwalifikacji zawodowych pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Regulamin zasad podnoszenia i dofinansowania kwalifikacji zawodowych pracowników Karkonoskiej Państwowej szkoły Wyższej w Jeleniej Górze wraz z załącznikami

Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w związku z zagrożeniem COVID-19 i zakwalifikowaniem do tzw. "czerwonej strefy".

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 stycznia 2021 zmieniające zarządzenie nr 1/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 stycznia 2021 r .w sprawie wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego wydziałów.

Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie awansu na stanowisko profesora Uczelni.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dn. 27 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dn. 27 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania „Komisji ds. oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób, ubiegających się o awans na stanowisko profesora uczelni”

Zarządzenie nr 12/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie rocznych planów działalności oraz sprawozdań z rocznych planów działalności w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie celów i zasad zarządzania ryzykiem w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 14/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia planu wewnętrznych kontroli w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 15/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu oraz oceny osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze etatu w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zarządzenie nr 16/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie organizacji egzaminów w związku z zagrożeniem COVID-19.

Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie powołania "Zespołu do spraw wprowadzania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze Pracowniczych Planów Kapitałowych"

Zarządzenie nr 18/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Stypendium Rektora dla kandydatów z zagranicy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2021 z dnia 11 lutego 2021

Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zlecenia zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, minimalnej liczby studentów na kierunku lub kierunku z dodatkowym zakresem zajęć.

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu sesji egzaminacyjnej dla studentów kierunku wychowanie fizyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 21/221 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Grze z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto

Załącznik do Zarządzenia nr 21/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu Rady wydawniczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 8 marca 2021 w sprawie : Regulaminu przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2021

Regulamin przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Wielkanocnych w roku 2021

Zarządzenie nr 24/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmiany zasad przydzielania i używania w KPSW w Jeleniej Górze środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wraz z załącznikami.

Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2021 roku W sprawie: powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w zakresie zgodności wewnętrznych aktów prawa z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarządzenie nr 27/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: organizacji zajęć wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwagi na ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zarządzenie nr 28/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie utworzenia i uruchomienia I edycji kursu specjalistycznego w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze realizowanego w ramach Projektu "Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo" pod nazwą: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie powołania kierownika pierwszej edycji kursu specjalistycznego w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze realizowanego w ramach Projektu "Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo" pod nazwą: wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych.

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zasad podziału dotacji przyznanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na działania w ramach programu Erasmus +,KONKURS 2020

- załącznik do zarządzenia nr 30_2021

Zarządzenie n 31/2021 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w związku zagrożeniem COVID-19.Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 09.04.2021
Podpisał: Kacper Kaniewski
Dokument z dnia: 04.01.2021
Dokument oglądany razy: 3 416