RSS
szukaj
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.08.2019, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: data

Konkurs na stanowisko profesora w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: KPSW

 REKTOR
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko profesora
w wymiarze pełnego etatu
w Zakładzie Fizjoterapii
Wydziału Przyrodniczo-Technicznego


DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
SŁOWA KLUCZOWE : antropologia, bioetyka, biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, antropometria w fizjoterapii.


Warunki konkursu:
1. posiadanie tytułu naukowego profesora
2. udokumentowany dorobek naukowo-dydaktyczny z zakresu antropologii, bioetyki, biomedycznych podstaw rozwoju człowieka.


Wymagane dokumenty:
1. Akt nadania tytułu
2. CV
3. Spis publikacji z ostatnich 5 lat
4. List intencyjny oraz podanie o zatrudnienie


Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.


Miejsce składania dokumentów:
Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
lub e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl


Termin składania ofert: 24.09.2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.09.2019r.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.


Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Opublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 20.08.2019
Dokument oglądany razy: 175