mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Przetarg nieograniczony: DAT-2151-2-2018

18.04.2018, 12:47

Udzielenie przez Wykonawcę licencji na korzystanie z elektronicznych wersji publikacji książkowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ

»»

Zapytanie ofertowe:

16.04.2018, 13:10

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Zakup licencji do narzędzia do badania kompetencji studentów i absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Załącznik 1 - Formularz ofertowy <<<

>>> Załącznik 2 - Wykaz dostaw <<<

>>> Załącznik 3 - Wzór umowy <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

16.04.2018, 12:54

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Przeprowadzenie szkolenia z zakresu motywowania pracowników dla kadry zarządzającej uczelnią (z zapewnieniem noclegów)” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

12.04.2018, 08:32

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zakup gier edukacyjnych zespołowych wspierających rozwój kompetencji społecznych” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

03.04.2018, 13:32

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Przeprowadzenie szkolenia: implementacja i zarządzanie Windows 10” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Zawiadomienie o wyborze oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

03.04.2018, 12:03

 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług noclegowych i gastronomicznych (warsztat w dniach 14-15.04.2018 r.) w związku z realizacją projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Protokół wyboru <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

15.03.2018, 11:18

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zapewnienie usługi cateringowej na potrzeby spotkania PWSZ wdrażających MCSM” realizowane w ramach Projektu pn „Wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

15.03.2018, 11:06

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zapewnienie usługi hotelowej oraz gastronomicznej na potrzeby spotkania PWSZ wdrażających MCSM” realizowane w ramach Projektu pn „Wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

07.03.2018, 15:50

 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług noclegowych i gastronomicznych (staż w dniach 18-30.03.2018r.) w związku z realizacją projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>>  Formularz ofertowy <<<

>>> Zmiana treści zapytania ofertowego <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

26.02.2018, 14:55

 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług noclegowych i gastronomicznych (staż w dniach 18-30.03.2018r.) w związku z realizacją projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych.

>>> Pełna treść ogłoszenia <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Protokół z uniewaznienia postepowania <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

08.02.2018, 12:04

 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Świadczenie usług pocztowych - obsługa korespondencji".

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

07.02.2018, 12:49

 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług noclegowych i gastronomicznych (kurs językowy w dniach 02-04.03.2018r.) w związku z realizacją projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

31.01.2018, 14:14

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Druk solventowy i dostawa materiałów poligraficznych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły w Jeleniej Górze

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Zał.1 - Oferta <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

30.01.2018, 13:48

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie Druk offsetowy i dostawa materiałów poligraficznych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Zał. nr.1 - Oferta <<<

>>> Zał nr.2 - Projekt umowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

24.01.2018, 13:26

 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostawę gadżetów wizerunkowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze"

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Zał. nr 1 oferta <<<

>>> Zał. nr 2 wykaz dostaw <<<

>>> Zał. nr 3 projekt umowy<<<

>>> Wybór oferty <<<

»»


bip.gov.pl