mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Zapytanie Ofertowe DAT-2601-23/19

04.04.2019, 09:15

 DAT-2601-23/19 Dostawa pulsometrów Polar V800 z wbudowanym GPS dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

>>>Pełna treść zapytania<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie Ofertowe DAT-2601-21/19

13.03.2019, 13:04

 Dostawa sprzętu sportowego dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

>>>Pełna treść zapytania<<<
>>>Zał nr.1 - Formularz ofertowy<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie Ofertowe DAT-2601-20/19

07.03.2019, 11:37

DAT-2601-20/19 "Dostawa analizatora składu ciała wraz z oprogramowaniem i torbą dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze"

>>>Pełna treść zapytania<<<
>>>Zał nr.1 - Formularz ofertowy<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na

26.02.2019, 10:40

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku administracyjno dydaktycznego przy ul. Zamojskiego 7 w Jeleniej Górze na żłobek wraz ze zmianą sposobu użytkowania, uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego

1.zapytanie ofertowe.pdf

2.załączniki edytowalne oferta( zał nr 1), wykaz dokumentacji( zał nr 2)

3.opis przedmiotu zamówienia

4.Projekt umowy do zapytania ofertowego

5.odpowiedź na pytania

»»

Zapytanie ofertowe DAT-2601-16/19

20.02.2019, 07:42

 Dostawa pomocy dydaktycznych (modele anatomiczne) dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

>>>Pełna treść zapytania<<<
>>>Zał nr.1 - Formularz ofertowy<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie ofertowe DAT- 2601-14/19

12.02.2019, 12:06

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Przeprowadzenie szkolenia: zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016" w ramach projektu "Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

>>>Pełna treść zapytania<<<
>>>Zał nr.1 - Formularz ofertowy<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie ofertowe DAT- 2601-12/19

05.02.2019, 11:48

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Przeprowadzenie szkolenia: wsparcie użytkowników i rozwiązywanie problemów Windows 10" w ramach projektu "Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

>>>Pełna treść zapytania<<<

>>>Zał nr.1 - Formularz ofertowy<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie nr DAT-2601-9/19

17.01.2019, 12:33

„Zakup dietetycznego programu komputerowego DIETA 6.0 dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>>Pełna treść zapytania<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie ofertowe DAT-2601-8/19

16.01.2019, 12:27

 Dostawa analizatora składu ciała wraz z oprogramowaniem dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

>>>Pełna treść zapytania<<<

>>>Zał nr.1 - Oferta<<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie ofertowe DAT-2601-7/19

15.01.2019, 13:41

 Usługa konserwacji urządzeń dźwigowych w obiektach Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia<<<

>>> Zał nr 2 - Arkusz kalkulacyjny do oferty <<<

>>> Zał nr 3 - Oferta <<<

>>> Zał nr 4 - Wzór Umowy <<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie ofertowe DAT-2601-4/19

15.01.2019, 13:24

 Dostawa gadżetów reklamowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Zał nr 1 - Oferta <<<

>>> Zał nr 2 - Wzór Umowy <<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie ofertowe: DAT-2601-2/19

04.01.2019, 14:38

Dostawa materiałów biurowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18”.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Zał nr 1 - Oferta <<<

>>> Zał nr 2 - Wzór Umowy <<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»

Zapytanie ofertowe: DAT-2601-1/19

02.01.2019, 13:55

Zapytanie ofertowe pn: Dostawa oryginalnych tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia <<<

>>> Zał nr 2 - Formularz ofertowy <<<

>>> Zał nr 3 - Wzór Umowy <<<

>>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<<

»»


bip.gov.pl