mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Zapytanie ofertowe: DAT-2601-30/18

25.07.2018, 13:21

 Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę preperatów mikroskopowych

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe: DAT-2601-29/18 DJ

18.07.2018, 13:00

 „Zakup sprzętu do  studia DJ-skiego dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w ramach projektu pn. „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW”.

 Termin  złożenia oferty 27.07.2018 godz 12:00
»»

Zapytanie ofertowe: DAT-2601-28/18 Wirtualne TV

18.07.2018, 12:56

 „Zakup telewizyjnego wirtualnego studia 3D dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w ramach projektu pn. „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW”.

Termin złożenia oferty 26.07.2018 godz 12:00

1 Zapytanie ofertowe
2 Załącznik 1 - Formularz oferty
3 Załącznik_2 - Oświadczenie o braku powiazań-2
4 Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
5 Załącznik 4 - Opis przedmiotu zamówienia
6 Załącznik 5 - wzór umowy kpswjg

Wybór oferty

»»

Zapytanie ofertowe: DAT-2601-26/18

11.06.2018, 10:22

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń do nagłośnienia pomieszczenia Auli w budynku nr 1 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18

>>> Pełna treśc zapytania <<<

>>> Formularz oferty <<<

>>> Wzór umowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe: Dostawa armatury łazienkowej

30.05.2018, 13:57

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Dostawa armatury łazienkowej dla Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze"

 >>> Pełna treśc zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

17.05.2018, 12:47

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Usługi pralnicze dla Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze"

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

09.05.2018, 13:02

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Przeprowadzenie szkolenia: usługi Active Directory serwera Windows” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

07.05.2018, 19:10

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Świadczenie usługi cateringowej” w związku z realizacją projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe: DAT-2601-19/18

26.04.2018, 12:27

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Aktualizacja modułów oprogramowania Sage Symfonia dla KPSW w Jeleniej Górze” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Przetarg nieograniczony: DAT-2151-2-2018

18.04.2018, 12:47

Udzielenie przez Wykonawcę licencji na korzystanie z elektronicznych wersji publikacji książkowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

»»

Zapytanie ofertowe:

16.04.2018, 13:10

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Zakup licencji do narzędzia do badania kompetencji studentów i absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Załącznik 1 - Formularz ofertowy <<<

>>> Załącznik 2 - Wykaz dostaw <<<

>>> Załącznik 3 - Wzór umowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

16.04.2018, 12:54

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Przeprowadzenie szkolenia z zakresu motywowania pracowników dla kadry zarządzającej uczelnią (z zapewnieniem noclegów)” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

12.04.2018, 08:32

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zakup gier edukacyjnych zespołowych wspierających rozwój kompetencji społecznych” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Wybór oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

03.04.2018, 13:32

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.„Przeprowadzenie szkolenia: implementacja i zarządzanie Windows 10” w ramach projektu „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Zawiadomienie o wyborze oferty <<<

»»

Zapytanie ofertowe:

03.04.2018, 12:03

 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług noclegowych i gastronomicznych (warsztat w dniach 14-15.04.2018 r.) w związku z realizacją projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych.

>>> Pełna treść zapytania <<<

>>> Formularz ofertowy <<<

>>> Protokół wyboru <<<

»»


bip.gov.pl