RSS
szukaj
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: kk

Zarządzenie Rektora 2020

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30.000 EURO, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na rok 2019.

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze


Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: wytycznych do tworzenia studiów oraz projektowania i modyfikacji programów studiów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 17 stycznia 2020 roku

Zarządzenie nr 3/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie: w sprawie określenia wysokości maksymalnego dodatku zadaniowego do wynagrodzenia zasadniczego za uruchomienie nowego kierunku studiów lub kursu

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: utworzenia pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: Język niemiecki w turystyce, kulturze i biznesie.


Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Język niemiecki w turystyce, kulturze i biznesie.


Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję studiów podyplomowych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą : Język niemiecki w turystyce, kulturze i biznesie

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka biznesowa o profilu praktycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne o profilu praktycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższe w Jeleniej Górze z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie: organizacji i trybu pracy Zespołu Reagowania Kryzysowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z ustawą: Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz Statutem KPSW w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 21 lutego 2020 roku

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 24 lutego 2020 roku

Zarządzenia nr 13/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie powołania zespołu do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów realizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW”.

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie: podpisania umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną.

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie: powołania w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus oraz w sprawie komunikatu do Wspólnoty Uczelni dotyczącego sytuacji epidemiologicznej – Koronawirus.

Zarządzenie nr 16/2020  Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie: zawieszenia wyjazdów do krajów o podwyższonym ryzyku zagrożenia epidemiologicznego – koronawirus

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia z 11 marca 2020 w sprawie: zawieszenia działalności dydaktycznej oraz podjęcia innych czynności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia z 14 marca 2020 w sprawie: zawieszenia działalności Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego KPSW w Jeleniej Górze w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia z 14 marca 2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia z 14 marca 2020 w sprawie: utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku projektowanie i eksploatacja maszyn o profilu praktycznym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: zawieszenia działalności dydaktycznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej oraz podjęcia innych czynności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górzez dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednimOpublikował: Marcin Kwiatkowski
Publikacja dnia: 23.03.2020
Podpisał: Marcin Kwiatkowski
Dokument z dnia: 17.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 956